Bagaimana cara mendaftarkan siswa ke TK Cakrawarti?

Silakan datang ke Sekretariat pada Jam Kerja dengan membawa :

Fotocopy Akta Kelahiran 1 lembar
Fotocopy KIA 1 lembar
Fotocopy KK 1 lembar
Fotocopy Orangtua / Wali Murid 1 lembar
Fotocopy KMS Lembar Terakhir 2 lembar

Apakah ada pendidikan Agama di Unit Pendidikan Yayasan Merah Putih?

Diajarkan pokok-pokok budi pekerti yang menguatkan iman atau kepercayaan kepada Tuhan sesuai Pedoman Dasa Sila / Core Value

Apakah ada pelajaran baca tulis di tingkat TK?

Ada. Mengenalkan angka dan huruf.

Apakah ada konsumsi untuk anak-anak TK?

Ada. Untuk mengenalkan gizi sehat pada anak-anak.

Bagaimana pengamanan anak-anak TK sebelum penjemput datang?

Ada di ruang bermain indoor atau outdoor dalam pengawasan guru.

Bagaimana sekolah mengenali / memastikan penjemput anak-anak TK adalah wali murid dari anak tersebut?

Pihak Sekolah dari awal mengetahui dan memastikan identitas penjemput.